top of page
Arv og testamente

Dødsbobehandling

Er du arving i et dødsbo, er der en række beslutninger du skal træffe som led i boets skifte - herunder hvad der skal ske med afdødes penge, ejendele mv. Beslutningerne skal træffes, selvom afdøde ikke efterlod sig nogen værdier.

Er der tale om en mere omfattende bo, eller har du svært ved at overskue de mange beslutninger der skal træffes, har du brug en advokat til at bistå dig med boets behandling. 

Der er flere måder, hvorpå et dødsbo kan skiftes:

  • Boudlæg

  • Privat skifte

  • Forenklet privat skifte

  • Bobestyrerbo

 

Desuden kan du som længstlevende ægtefælle eller registreret partner, overtage afdødes bo som:

  • Udlæg til ægtefælle

  • Forenklet privat skifte, når du er eneste arving

  • Uskiftet bo.

Advokat Mette Hoeck kan hjælpe dig med at udarbejde og indlevere åbningsstatus og boopgørelse til skifteretten til tiden, indgive selvangivelse, betale boafgift og sørge for at arven fordeles korrekt og derefter udbetales til arvingerne.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse. 

 

Testamente

Hvis du ønsker at have indflydelse på, hvordan arven efter dig skal fordeles, skal du oprette et testamente.

Hvis du ikke har oprettet et testamente fordeles arven efter arvelovens bestemmelser.

 

Arveloven indeholder dog bestemmelse om tvangsarv. Reglerne om tvangsarv er ufravigelige og kan derfor heller ikke tilsidesættes i et testamente. Ifølge reglerne om tvangsarv har dine tvangsarvinger krav på 25 % af din arv. Du kan således frit disponere over 75 %, hvilket kaldes friarven.

Der er mange fordele ved at oprette et testamente, dette selvom i er gift og alene har fællesbørn. 

Kontakt advokat Mette Hoeck, og hør mere om jeres muligheder med et testamente. 

bottom of page