top of page
Skilsmisse og bodeling 
Skilsmisse og separation

Bodeling 

Når I skal skilles eller separeres ophører jeres formuefællesskab. Ophørsdagen er den dag Familieretshuset modtager anmodningen om skilsmisse eller separation.  

Herefter skal i foretage en bodeling, af jeres fællesbo (delingsformuen). Såfremt i har oprettet en ægtepagt, vil i dog kunne holde de aktiver nævnt i ægtepagten udenfor bodelingen. 

Bodeling foregår ved at der foretages en opdeling af hver parts aktiver og passiver. En positiv bodel skal deles med den anden part, hvorimod en negativ bodel ikke skal deles. 

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, er der mulighed for at indbringe sagen for skifteretten. Den, der anmoder om, at sagen indbringes for skifteretten, skal betale en grundafgift på 400 kr. til skifteretten for et indledende forligsmøde.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, i skifteretten, kan skifteretten henvise sagen til en bobehandler, som er en advokat udpeget af skifteretten til at udarbejde boopgørelsen i overensstemmelse med ægtefælleskifteloven.

Hvis sagen overdrages til en bobehandler, koster det yderligere 0,5 % i skifteafgift af boets formue – dog højst 10.000 kr. Derudover skal der betales et salær til bobehandler. 

Der er mulighed for at søge fri proces til bobehandlerens salær. Ønsker man sin egen advokat med på sidelinien skal man selv afholde advokaten salær, også selvom man har fået fri proces.

bottom of page