top of page

Salærer generelt

For salærfastsættelse gælder det generelt, at salæret i den konkrete sag fastsættes ud fra følgende kriterier:

  • Sagens værdi eller betydning for klienten,

  • arbejdets omfang og vanskelighed,

  • sagens udfald,

  • den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag,

  • det med sagen forbundne ansvar og

  • sociale hensyn.

Fri proces og retshjælpsforsikring

Ved nogle retssager vil der være mulighed for at opnå "fri proces" eller retshjælpsdækning via din forsikring. Dette afhænger dels af din økonomi dels af rimeligeheden af at føre proces. Ved sagens modtagelse vil advokaten søge at afklare dine muligheder. 

Småsagsproces

 

Ikke alle retssager er forbundet med store omkostninger - ukomplicerede sager, der har en sagsgenstand på under kr. 50.000 behandles billigere og hurtigere via reglerne om "småsager". Hvis din sag føres som en småsag vil du typisk ikke have mulighed for at opnå retshjælpsdækning til sagens forberedelse, men alene til advokatens deltagelse i hovedforhandlingen.

 

Du kan læse en nærmere gennemgang af reglerne om småsager her: http://www.domstol.dk/saadangoerdu/Smaasager/Pages/default.aspx

Bolig & Fast ejendom

Køb af bolig fra kr. 10.500

​​

Ved køb af landbrugsejendomme, nybyggeri/entrepriser, samt i handler uden ejendomsmægler, beregnes salæret ud fra opgavens omfang.

Hertil kommer tinglysningsafgift:

Værdiafgift o,6 % 

Fast afgift kr. 1.850

Familie & Samliv

Testamente, inkl. 1 telefonmøde kr. 4.500

Fremtidsfuldmagt kr. 1.800

Ægtepagt, inkl. 1 telefonmøde kr. 4.500

"Skilsmisseskøde" kr. 7.500

Ved bodeling og dødsbobehandling beregnes salæret ud fra opgavens omfang.

Hertil kommer gebyrer til myndigheder:

kr. 300 i notargebyr for testamenter og fremtidsfuldmagter 

kr. 1.850 kr. i tinglysningsafgift for ægtepagter m.v.

bottom of page