top of page
Børnesager

Forældremyndighed

Udgangspunktet i dansk ret omkring forældremyndighed er, at forældremyndigheden over fælles barn/børn er delt mellem mor og far. Der skal meget til for at den fælles forældremyndighed ophæves.

Der kan imidlertid være situationer, der medfører, at en fælles forældremyndighed ikke er det bedste for barnet.

Forældremyndighedssager starter i Familieretshuset. Retten træffer dog den endelige afgørelse.

Såfremt du opfylder betingelserne for fri proces, kan du søge retshjælpsdækning til sagens behandling i retten. Det indledende møde i Familieretshuset skal du dog selv betale, såfremt du vælger at have din advokat med til mødet.

Bopæl- og samvær

Barnets bopæl skal være der, hvor barnet opholder sig mest. Med barnets bopæl følger en række beføjelser, der blandt andet medfører at bopælsforælderen kan bestemme, hvor i landet barnet skal bo. 

Undertiden kan der være samværsordninger, hvor barnet opholder sig lige meget hos begge forældre. Her vil det være en konkret vurdering, hvem af forældrene, der skal have barnets bopæl. Udgangspunktet vil være hos den forælder, der har den tætteste tilknytning til barnet, og at det derfor vil være bedst for barnet, at netop den forælder har bopælen. 

Sager omkring bopæl og samvær starter i Familieretshuset. Retten træffer dog den endelige afgørelse omkring bopælen, og du kan søge fri proces til sagens behandling i retten. 

Hvis du ønsker at have din advokat med i Familieretshuset, skal du selv betale for den del. 

 

bottom of page